[root@hca1 Server]# rpm -ivh elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5.x86_64.rpm                                     

warning: elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5.x86_64.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186        

error: Failed dependencies:                                                                                   

        elfutils-libelf-devel-static-x86_64 = 0.137-3.el5 is needed by elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5.x86_64

[root@hca1 Server]# rpm -ivh elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5.x86_64.rpm                              

warning: elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5.x86_64.rpm: Header V3 DSA signature: NOKEY, key ID 37017186 

error: Failed dependencies:                                                                                   

        elfutils-libelf-devel-x86_64 = 0.137-3.el5 is needed by elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5.x86_64

 

 

两个一起打解决

[root@hca1 Server]# rpm -ivh elfutils-libelf-devel-static-0.137-3.el5.x86_64.rpm elfutils-libelf-devel-0.137-3.el5.x86_64.rpm

Preparing…                ########################################### [100%]                                               

   1:elfutils-libelf-devel  ########################################### [ 50%]                                               

 

   2:elfutils-libelf-devel-s########################################### [100%]           
Related posts

coded by nessus
分享:  DeliciousGReader鲜果豆瓣CSDN网摘
Trackback

no comment untill now

Add your comment now

无觅相关文章插件